Que ofrecemos


    Ofrecemos un servizo de calidade e integral de deseño e programación de rutas de interese ambiental, etnográfico e patrimonial. 
    Entre os programas de rutas que se poderían desenvolver estan:

    • Coñece o teu contorno: programa de roteiros que teñen como obxectivo coñecer mellor a contorna máis inmediata.
    • Coñece os espazos naturais de Galicia: Invitamos a coñecer a fascinante natureza galega a través dos seus espazos protexidos, patrimonio de todos nos. Contamos con guías oficiales do PN das Illas Atlánticas de Galicia.
    • Programas temáticos: Estes programas poden realizarse ao redor de temas coma o coñecemento das aves, o patrimonio etnográficos, os petroglifos...